Autorización administrativa del Parque Eólico de Zanpazu- Zanpazuko Parke Eolikorako administrazio-baimena

FUENTE: 9770 2007ko uztailaren 27a, ostirala ALHAO 89 BOTHA Viernes, 27 de julio de 2007

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Oficina Territorial de Industria 5270

Autorización administrativa del Parque Eólico de Zanpazu
Anuncio de 25 de junio de 2007, del Jefe de la Oficina Territorial
de Alava del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, relativo
a la solicitud de autorización administrativa del Parque Eólico de
Zanpazu.
A los efectos previstos en el artículo 4 del Decreto 115/2002,
de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización
de las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se anuncia la solicitud
de autorización administrativa presentada para el Parque Eólico de
Zanpazu:
Emplazamiento: Zanpazu.
Peticionarios:
Gamesa Energía, S.A.U.
Términos Municipales Afectados:
Amurrio.
Coordenadas Geográficas U.T.M.
U.T.M.x: 502.487,74. U.T.M.y: 4.760.919,45
U.T.M.x: 504.863,25. U.T.M.y: 4.762.046,27
Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte días,
contados a partir de la fecha de la última de las publicaciones de este
anuncio en los Boletines a que hace referencia el articulo 4 del Decreto
115/2002, las personas físicas o jurídicas interesadas en la implantación
y explotación de dicho Parque Eólico puedan presentar soli-

EUSKO JAURLARITZA
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Arabako Lurralde Bulegoa
5270
Zanpazuko Parke Eolikorako administrazio-baimena

Iragarkia, 2007ko ekainaren 25ekoa, Industria, Merkataritza eta
Turismo Saileko Arabako Lurralde Bulegoko buruarena, Zanpazuko
Parke Eolikorako administrazio-baimenaren eskaerari buruzkoa.
Euskal Autonomia Erkidegoan, Parke Eolikoen bidez, energia
eolikoarekin argindarra ekoizteko instalazioak baimentzeko prozedura
arautzen duen maiatzaren 28ko 115/2002 Dekretuaren 4. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera, Zanpazuko Parke Eolikorako aurkeztu
den administrazio-baimenaren eskaera iragartzen da:
Kokagunea: Zanpazu.
Eskatzaileak:
Gamesa Energía, SAU
Eraginpeko Udalerriak:
Amurrio.
Koordenatu Geografikoak UTM:
UTM x: 502.487,74. UTM y: 4.760.919,45
UTM x: 504.863,25. UTM y: 4.762.046,27
Jendaurrean jakinaraziko da hogei eguneko epean, 115/2002
Dekretuaren 4. artikuluak aipatzen dituen Aldizkari Ofizialetan iragarkia
azken aldiz argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita, eta Parke
Eolikoa jartzean eta ustiatzean interesa duten pertsona fisiko edo
juridikoek adierazitako dekretuaren 3. artikuluan xedatutakora egokirarios

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: