Zanpazuko Parke Eolikoaren administrazio-baimenaren eskaerari buruzkoa-Solicitud de autorización administrativa del Parque Eólico de Zanpazu.

4691
IRAGARKIA, 2007ko ekainaren 25ekoa, Industria,
Merkataritza eta Turismo Saileko Arabako Lurralde
Bulegoko buruarena, Zanpazuko Parke Eolikoaren
administrazio-baimenaren eskaerari buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, parke eolikoen

bidez, energia eolikotik energia elektrikoa

ekoizten duten instalazioei baimena emateko prozedura
arautzen duen maiatzaren 28ko 115/2002 Dekretuaren
4. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, iragarri
egiten da Zanpazuko Parke Eolikorako administrazio-
baimena lortzeko aurkeztutako eskabidea:
Kokalekua: Zanpazu.
Eskatzaileak: Gamesa Energía, S.A.U.
Eragindako udalerriak: Amurrio.
Koordenada geografikoak UTM:
Parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duten
pertsona fisiko edo juridikoek, lehiaketan parte hartzeko
eskabideak aurkez ditzaten argitaratzen da hori.
115/2002 Dekretuaren 4. artikuluak aipatzen dituen aldizkarietan
iragarki hau azken aldiz argitaratzen den
egunenean hasi eta hogei egunekoa izango da horretarako
epea, dekretu horren 3. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 25a.
Lurralde Bulegoko burua,
SABIN ZUGADI BARRÓN.

4691
ANUNCIO de 25 de junio de 2007, del Jefe de la Oficina
Territorial de Álava del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, relativo a la solicitud
de autorización administrativa del Parque Eólico de
Zanpazu.
A los efectos previstos en el artículo 4 del Decreto
115/2002, de 28 de mayo, por el que se regula el pro-

incedimiento
para la autorización de las instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de la energía
eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se anuncia la solicitud
de autorización administrativa presentada para
el Parque Eólico de Zanpazu:
Emplazamiento: Zanpazu.
Peticionarios: Gamesa Energía, S.A.U.
Términos municipales afectados: Amurrio.
Coordenadas geográficas UTM:
Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte
días, contados a partir de la fecha de la última de las
publicaciones de este anuncio en los Boletines a que hace
referencia el artículo 4 del Decreto 115/2002, las personas
físicas o jurídicas interesadas en la implantación
y explotación de dicho Parque Eólico puedan presentar
solicitudes en competencia ajustadas a lo dispuesto en
el artículo 3 del citado Decreto.
Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2007.
El Jefe de la Oficina Territorial,
SABIN ZUGADI BARRÓN.

UTM x UTM y
502.487,74 4.760.919,45
504.863,25 4.762.046,27

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: